Mange byggerier kræver jf.
bygningsreglementet BR18
byggetilladelse.

Kontakt mig gerne
hvis jeg skal foretage
byggeansøgningen

Læs om bygningsreglementet

Carport

Byggetilladelse Carport og garage skal enten anmeldes eller nogen gange søges byggetilladelse til afhængig af de konkrete forhold og bygningernes størrelse.

Skur

Byggetilladelse til skur skal ligeledes enten anmeldes eller nogen gange søges byggetilladelse til

Kommuner

Byggetilladelsens pris er forskellig fra kommune til kommune.

Husk

Byggetilladelse hus og byggetilladelse tilbygning skal altid søges

Mange byggerier kræver jf. bygningsreglementet BR18 byggetilladelse.

Kontakt mig gerne hvis jeg skal foretage byggeansøgningen.

Carport

Byggetilladelse Carport og garage skal enten anmeldes eller nogen gange søges byggetilladelse til afhængig af de konkrete forhold og bygningernes størrelse.

Skur

Byggetilladelse til skur skal ligeledes enten anmeldes eller nogen gange søges byggetilladelse til

Husk

Byggetilladelse hus og byggetilladelse tilbygning skal altid søges

Kommuner

Byggetilladelse pris er forskellig fra kommune til kommune.